Shrimpy nyereményjáték


Részvételi Szabályzat

A Pro Food Trucks Kft. az alábbi részvételi szabályzatot (a továbbiakban: „Részvételi Szabályzat”) hirdeti meg a 2023. szeptember 22. és 2023. október 7. napja között megrendezésre kerülő „Shrimpy nyereményjáték” nevű promóciójára vonatkozóan. A Játék szervezője: Pro Food Trucks Kft. (1182. Budapest, Dráva utca 6, Cégjegyzékszám: 01 09 206507, Adószám: 25291010-2-43).

  1. A Játékban történő részvétel feltételei

1.1. A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság álalt kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár – az 1.3. pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá nem eső – 18 éven felüli természetes vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az alábbi feltételeknek: – a játékhoz kapcsolódó facebook bejegyzésben kommentben leírja, kivel jönne el hozzánk a jövőben, továbbá megnevezze azt a fogást, amit szívesen elfogyasztana nálunk. A játékban való részvétel feltétele a hozzászólás, de nem szükséges megjelölni („tagelni”) a személyt. – a jelen Részvételi Szabályzatban írott feltételeket magára nézve teljes körűen kötelezőnek fogadja el.

1.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező és Lebonyolító a Facebook platform hibáiból fakadó mindennemű felelőssége kizárt. Szervező nem felel olyan esetekben sem, ahol a Játékos profilja időközben megváltozik vagy a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai hiba lép fel (különösen, de nem kizárólag adatok, bejegyzések vagy a Játékos elérhetőségének megváltozása, stb.) és ilyen hibák miatt a Játékos a Játékban nem tud részt venni.

1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkatársai, megbízottja, alvállalkozói és ezek közeli hozzátartozói.

  1. A nyertes kiválasztása

2.1. A Játékra jelentkezők közül a Szervező 3 nyertest választ ki 2023. október 5-6-7-én. A nyerteseket egy sorsoló alkalmazás segítségével választja ki. A Szervező a kiválasztott Játékost bejegyzés alatt kommentben vagy üzenetben értesíti 2023. október 7-ig. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 48 órán belül nem válaszol, a Szervező újra sorsolhat egy új nyertest.

  1. Nyeremény

3.1. A Nyeremény 35.000Ft értékű Shrimpy utalvány, ami a következőképpen osztódik el: 1 db 15.000 Ft és 2 db 10.000 Ft értékű Shrimpy utalvány. A Nyertesek a kupont legkésőbb 2024. március 31-ig használhatják fel.

  1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékra jelentkeznek és abban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy – kiválasztás illetve nyertesség esetén nevüket és profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel, megkérdezés és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

  1. A Facebook mentesítése Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook szervezi vagy kezeli. A Játékos által megadott információkat a Szervező részére adta meg és nem a Facebook részére. A Játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag az 4. pont szerinti módon és célból használhatja fel.
  2. Egyéb A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának vagy elhalasztásának jogát, valamint jogában áll a Részvételi Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A Részvételi Szabályzat módosítását a Szervező közzéteszi.

Budapest, 2023.09.22.

 

Facebook